English version Home  Contact  Disclaimer  Inloggen      

CCKL bestaat 25 jaar! Dat hebben we op 1 juni 2007 uitgebreid gevierd met een
feest op een bijzondere locatie: Fort Voordorp te Groenekan. Op deze pagina een impressie van dit feest. Lees hier korte verslagen van de toespraken van onder andere Siebe Slagter en Rolf de Folter en de presentatie van het jubileumboek van CCKL.


Viola Tricolore

"Dit is een bosviooltje", zegt hij terwijl hij het plantje in de lucht houdt. Aan de hand van de viola tricolore, legt Siebe Slagter, directeur van CCKL, de organisatie uit.

"De drie kleuren van het bosviooltje staan niet alleen voor de pijlers waarop CCKL is gebaseerd: organisatie, competentie en verrichtingen, maar ook voor het driepartijenoverleg waarmee CCKL groot is geworden. CCKL hecht waarde aan het overleg tussen beroepenveld, industrie en overheid en richt de blik daarmee naar buiten."
Op het jubileumfeest op 1 juni 2007 staat Slagter stil bij 25 jaar CCKL. Hij somt een aantal highlights uit de geschiedenis op en geeft daarna de huidige stand van zaken weer. "Op het moment zijn er 165 laboratoria geaccrediteerd. Dit jaar staan er nog zeventig accreditaties gepland."

Slagter kijkt tijdens dit jubileumfeest ook naar de toekomst. "De scope van de organisatie is in de loop der jaren breder geworden. Het laboratorium is geen geÔsoleerd onderdeel in de zorgketen meer. CCKL zoekt daarom aansluiting bij andere systemen in de zorg, zoals NIAZ, JACIE, Trombosediensten en EFI."
Wat hij mist, is aandacht voor de patiŽnt. "De patiŽnt staat nu nog te weinig centraal. We moeten ons meer richten op het eindproduct. Kwaliteit moet meer in eindtermen meetbaar zijn. Omdat de keuzemogelijkheid van de patiŽnt toeneemt, moet een instelling zich ook onderscheiden van andere instellingen. Dat gebeurt op basis van prijs en kwaliteit. Een CCKL-keurmerk geeft in dit licht een laboratorium grote meerwaarde."

Marcel Renes, auditor:
'Ik ben twee jaar als auditor bij CCKL betrokken. Het is een goede zaak dat CCKL accrediteert en via beroepsverenigingen auditoren vraagt. Zo zorgen de beroepsgroepen zelf voor de kwaliteit in de sector, onder de vlag van CCKL. Dit feest is een leuke geste als waardering voor ons auditwerk. En je ziet nu alle mensen van CCKL eens bij elkaar.'


Emoties

"Emoties dreigen de overhand te krijgen", stelt Wim de Kort, vice-voorzitter van het CCKL-bestuur in zijn toespraak tijdens het jubileumfeest.

De Kort geeft aan dat tijdens een audit de emotie 'angst' de kop op kan steken. "In de ogen van het laboratorium is de auditor misschien iemand die het lab wil 'pakken'. Ook competitiegevoel komt tijdens een audit regelmatig naar boven. Dat leidt ertoe dat we zaken van elkaar gaan vragen die te ver gaan. Dat is jammer. Het laat een negatief gevoel achter, terwijl een auditor juist zulk goed werk doet. Ik hoop dat er meer ruimte komt voor positieve zaken."


Loeber ontvangt NEN-legpenning

"CCKL heeft naam en faam gemaakt als keurmerkinstelling", zegt Joan Leemhuis - Stout, bestuurslid NEN. "Het keurmerk heeft waarde als het kwaliteitssysteem goed is geÔmplementeerd en goed wordt uitgevoerd. Op die manier doe je iets voor mensen in een afhankelijke positie. Je wilt de patiŽnten die goede zorg nodig hebben van dienst zijn. Daar mag je als CCKL trots op zijn." Ze zet CCKL daarmee flink in het zonnetje, maar in het bijzonder is ze gekomen om Gerard Loeber in de spotlights te zetten. Hij ontvangt de NEN-legpenning.

Als hij naar voren wordt geroepen blijft hij bescheiden tussen het publiek staan. Maar hij moet toch echt het podium opkomen. Leemhuis-Stout somt alle activiteiten op die Loeber heeft verricht voor CCKL, maar ook voor NEN en RIVM. "Je wordt gerespecteerd om je kennis. We willen je bedanken voor alle verdiensten voor normontwikkeling, nationaal en in Europees verband."

Loeber had al begrepen dat er tijdens dit feest een dankwoord aan hem zou worden gericht. "Ik heb vanmorgen afscheid genomen van de normcommissie. Toen had ik al een vermoeden dat me iets te wachten stond."
In eerste instantie was hij niet van plan naar het jubileumfeest te komen. "Met mijn vrouw en kinderen zou ik dit weekend naar Parijs gaan. Gelukkig heeft Siebe via mijn eega geregeld dat ik hier vanavond toch aanwezig kan zijn."
Loeber is dankbaar voor wat hij heeft kunnen betekenen voor normontwikkeling. "Er zijn veel lovende woorden aan mij gericht, maar het werk voor de normcommissie heb ik niet alleen gedaan."

Jan Lindemans, Erasmus MC, afdeling Klinische Chemie, bezig met heraccreditatie:
'Ik vind dat ik bij dit feest moet zijn; betrokkenheid moet tonen met de club. CCKL heeft een mijlpaal bereikt en is nu op weg naar een fusie met de Raad van Accreditatie (RvA). Voor ons als groot laboratorium is dat van belang vanwege de internationale erkenning. Maar ik kan me voorstellen dat het voor kleinere labs, die zo'n internationale erkenning niet nodig hebben, minder van belang is. Toch verdient CCKL ieders steun vanwege het bevorderen van de kwaliteit in laboratoria.'


CCKL uitgegroeid tot volwassen instituut

"CCKL is een niet meer weg te denken kwaliteitslabel", geeft Rolf de Folter, voorzitter van de Raad van Toezicht van CCKL, aan. "CCKL is uitgegroeid tot een volwassen instituut dat staat voor kwaliteit en professionaliteit in laboratoria. Maar waarom is CCKL zo'n succes?"

Het antwoord op deze vraag is volgens De Folter het feit dat CCKL een kwaliteitsinstituut is van, voor en door professionals. "Dat moeten we in de toekomst vasthouden." Daarnaast roemt hij de Praktijkrichtlijn. "We mogen er trots op zijn dat de Praktijkrichtlijn aan de basis van de internationale ISO-norm 15189 staat."

"Hebben we dan nog iets te wensen voor de toekomst?", vraagt hij zich af. Wat dat betreft ziet hij een aantal uitdagingen. "Er zijn nu teveel verschillende kwaliteitszorgsystemen. Dat is verklaarbaar uit het klassieke functionele denken. Maar hoe kunnen we tot ťťn systeem komen?" Een andere uitdaging ziet hij in de fusie: "CCKL blijft een zelfstandige divisie onder de paraplu van de Raad van Accreditatie (RvA). Ons 'merk' blijft bestaan. Dat is de basis om het uit te bouwen tot een divisie die de gezondheidszorg in de volle breedte bedient."


Kleurig Jubileumboek

Na het lopend buffet presenteert Siebe Slagter een kleurig boek: 'CCKL 25 jaar zekerheid'. Hij reikt dat uit aan directeur-generaal Volksgezondheid Hans de Goeij.

In dit boek is de geschiedenis van CCKL te lezen. Beschreven staat welke taak de oprichters van CCKL voor hen zagen weggelegd in het bevorderen van kwaliteit van laboratoria in de gezondheidszorg. Overleg tussen beroepenveld, industrie en overheid vonden zij daarbij noodzakelijk. Door de jaren heen is hier blijvend aandacht voor geweest. Op deze stevige ondergrond kon de kwaliteit stap voor stap worden verbeterd. Er werden normen ontwikkeld, de praktijkrichtlijn ontstond. Maar CCKL was niet alleen actief op normstellend terrein, ze ging ook normtoetsend te werk. Eerst als CCKLtest, later als CCKL: een gecombineerde organisatie van oud-CCKL en CCKLtest.

Naast het beschrijvende deel over de geschiedenis van CCKL, komen in uitgebreide interviews verschillende betrokkenen aan het woord. Tom Luderer vertegenwoordigt bijvoorbeeld de industrie. Gerrit van der Wal wordt geÔnterviewd in zijn functie als inspecteur-generaal van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Ook klanten laten weten welk belang zij hechten aan CCKL.
Slagter is blij dat hij dit boek kan overhandigen aan directeur-generaal Volksgezondheid Hans de Goeij, die kwaliteit in zijn portefeuille heeft.
De Goeij merkt op dat juist op deze dag, 1 juni 2007, de verwording van de samenleving zo goed tot uiting komt. En daarmee de noodzaak van een organisatie als CCKL duidelijk wordt. "Een tv-show waarbij een terminale patiŽnt uitkiest wie haar nier mag ontvangen. Mannen die elkaar opzettelijk besmetten met Hiv-geÔnfecteerd bloed. In onze samenleving gebeuren abjecte dingen; wantoestanden waar we afstand van moeten nemen. Gelukkig zorgt u voor goede gezondheidszorg en veiligheid in en door de zorg."

Herbert Hooijkaas, Erasmus MC, afdeling Immunologie, bezig met heraccreditatie:
'Ik ben actief betrokken bij CCKL als auditor en de werkgroep normontwikkeling. Daarom vind ik het leuk om dit feest mee te maken. Ik waardeer het dat ze dit voor ons organiseren. Ook zie ik hier mensen die ik in tijden niet heb ontmoet, dat is een leuke bijkomstigheid. Dit is wel het laatste jubileumfeest, gezien de fusie met RvA. Over deze fusie ben ik positief. CCKL kan niet zelfstandig overleven, zeker niet binnen de EU. Wel hoop ik dat CCKL haar eigenheid blijft behouden.'

Hoge Eng West 25a, 3882 TP Putten, Telefoon: 030 - 2394500, E-mail: info@cckl.nl of contact@rva.nl
Powered by Turnaround Communicatie