English version Home  Contact  Disclaimer  Privacy Statement  Inloggen      
Downloads

Adobe Reader
Extra informatie, toelichtingen, vragenlijsten en formulieren kunt u hier downloaden in pdf-formaat. Daarvoor dient u te beschikken over Adobe Reader.

Bewaartermijn medische dossiers
In de Praktijkrichtlijn voor Trombosediensten 04.1, 2008 staat een bewaartermijn genoemd van 10 jaar voor medische dossiers. De bewaartermijn is echter in 2006 verlengd van 10 naar 15 jaar (publicatie Staatscourant dd 31 januari 2006).

CBO consensus 2011
Richtlijn bloedtransfusie 2011.

FNT normbesluiten
FNT- normbesluiten een document op de FNT website.

ISO 15189
Voor de ontwikkelingen zie de rubriek Nieuws – Nieuws ISO 15189.

IUI richtlijn versie 3.0
Richtlijn IUI
Deze richtlijn is van toepassing bij de laboratoriumfase van het opwerken van semen voor IUI.
Als gevolg van de "Wet Veiligheid en Kwaliteit Lichaamsmateriaal" (WVKL) dienen semenbanken over een erkenning als orgaanbank te beschikken. Daarvoor is een vaststaand en toetsbaar stelsel van normen en eisen door de KLEM, de NVKC, de NBVKI en CCKL ontwikkeld en een accreditatiesysteem opgezet.
Versie 3 is sinds augustus 2010 vigerend.

IVD richtlijn
Regeling 4125, IVD-richtlijn en CE-keurmerk
Besluit houdende regels met betrekking tot het in de handel brengen en het toepassen van medische hulpmiddelen voor in-vitro diagnostiek.

Kwaliteitsborgingspunten
Voorbeelden kwaliteitsborgingspunten (versie 040804)
Een blijvend functionerend kwaliteitssysteem wordt onder andere bereikt door in de hele organisatie kwaliteitsborgingspunten aan te brengen. Een aantal CCKL voorbeelden.

Organigram
Organigram RvA
Dit document geeft de organisatie van de RvA/CCKL schematisch weer.

Registratieformulier(aanmeldingsformulier)
- Registratieformulier Fusies.
- Registratieformulier Transitie beoordeling (voorbeeld).

RvA/CCKL Reglementen
- REG02 Reglement voor accreditatie.
- REG02B1 Scope van de accreditatie.
- REG03 Gebruik van het accreditatiemerk
- REG04 Tarievenstructuur Algemeen.
- REG05 Tarievenstructuur Trombosedienst.
- REG07 Reglement van beroep.

SAN richtlijnen Biometrie
De vigerende richtlijnen voor de Biometrie (link naar SAN website).

Statuten RvA/CCKL
De statuten vindt u hier.

Systeembeoordeling
Globale activiteiten systeembeoordeling (versie 040804)
Bij een systeembeoordeling beoordeelt CCKL het operationele kwaliteitssysteem aan de hand van diverse documenten. Om dat te kunnen doen zijn er een aantal activiteiten noodzakelijk. In dit document vindt u een globaal overzicht.

Taken CCKL
Taken CCKL (versie 040804)
CCKL heeft een aantal belangrijke taken. Een opsomming.

Tarieven accreditatie
Zie de reglementen REG04, REG05 en REG06

Transitie CCKL PRL - ISO 15189:2012
Zie pagina ISO 15189 nieuws

Verbetermaatregelen
Introduktie 4-O systematiek per augustus 2009, lees de brief.

Postadres: Postbus 2768, 3500 GT UTRECHT, Telefoon: 030 - 2394500, E-mail: info@cckl.nl of contact@rva.nl
Powered by Turnaround Communicatie