English version Home  Contact  Disclaimer  Privacy Statement  Inloggen      
Schematisch overzicht

Het besef groeit dat kwaliteit alleen geleverd kan worden als het gewaarborgd wordt via een goed functionerend kwaliteitssysteem. De expertise van CCKL is dan ook gewild. Momenteel is CCKL actief in academische centra, samenwerkende topklinische opleidingsziekenhuizen (STZ), perifere ziekenhuizen, zelfstandige huisartsenlaboratoria, Diagnostische centra (EDC), IVF-klinieken, semenbanken, stamceltransplantatiecentra (JACIE) en trombosediensten (FNT).

Historisch overzicht tot en met 31 december 2014

In Nederland zijn naar schatting circa 400 medische laboratoria actief, verdeeld over 12 vakgebieden of combinaties van vakgebieden. Op 31 december 2014 zijn 365 laboratoria/instellingen aangemeld bij RvA-CCKL, waarbij 311 accreditaties zijn toegekend en waarvan op 31 december 2014 - door onder andere fusies - 244 CCKL accreditaties actief zijn.


Diagram 1: Schematische verdeling van laboratoria op 31 december 2014.
De gearceerde delen geven de geaccrediteerde laboratoria weer.

Grafiek 1: Aantal geregistreerde en geaccrediteerde laboratoria.
In de grafiek zijn de geaccrediteerde laboratoria van de verschillende verenigingen onderverdeeld in het aantal eerste beoordelingen en het aantal herbeoordelingen weergegeven.

Grafiek 2: Geaccrediteerde laboratoria per laboratorium onderverdeeld in eerste beoordeling en herbeoordeling (gearceerd).

Grafiek 3: Geaccrediteerde laboratoria per vereniging onderverdeeld in eerste beoordeling en herbeoordeling (gearceerd).

Postadres: Postbus 2768, 3500 GT UTRECHT, Telefoon: 030 - 2394500, E-mail: info@cckl.nl of contact@rva.nl
Powered by Turnaround Communicatie