English version Home  Contact  Disclaimer  Privacy Statement  Inloggen      
Nieuwsarchief

Auditoren na- en bijscholing 2010
Datum: 28-09-2010
 
De opzet van de auditoren deskundigheidsbevorderingsdagen 2010 is dit jaar analoog aan het voorgaande jaar. Opnieuw is voor de invulling ervan gekozen voor een interdisciplinaire aanpak, gericht op de specifieke taken van de teamleiders, vakdeskundigen en ambtelijk secretarissen, waarbij een belangrijk deel van de tijd wordt gevuld door de beoordeling van verbetermaatregelen volgens de 4-O systematiek .
Details zijn te vinden op het auditorendeel van de site.
Postadres: Postbus 2768, 3500 GT UTRECHT, Telefoon: 030 - 2394500, E-mail: info@cckl.nl of contact@rva.nl
Powered by Turnaround Communicatie