English version Home  Contact  Disclaimer  Privacy Statement  Inloggen      
Nieuwsarchief

TOEKOMSTIGE STATUS van de CCKL Praktijkrichtlijn
Datum: 19-07-2011
 
Op 7 februari 2011 is met vertegenwoordigers van al de betrokken beroepsgroepen van gedachten gewisseld over hoe de internationale erkenning van de accreditatie van medische laboratoria tot stand kan worden gebracht in relatie tot de CCKL accreditatie. De conclusies n.a.v. deze bijeenkomst zijn terug te vinden in het verslag.
Wat betreft de toekomstige status van de CCKL Praktijkrichtlijn (PRL) zijn de volgende conclusies getrokken:
  • De verschilanalyse en de extra items PRL versus ISO 15189 worden geaccepteerd.
  • Het uitgangspunt dat om voor internationale accreditatie (ISO 17011) in aanmerking te komen voldaan moet worden aan de ISO 15189 wordt geaccepteerd.
  • Internationale accreditatie door de RvA met gebruik en zoveel als mogelijk behoud van de opgedane CCKL ervaringen wordt onderschreven.
Er zijn verschillen tussen de RvA- en de CCKL-processen en -procedures. Om tot een noodzakelijke harmonisatie te komen om aan de ISO 17011 te kunnen voldoen moet er gewerkt worden aan een oplossing. De RvA zal een Plan van Aanpak maken met dit doel waarvan de verschillende aspecten van deze bijeenkomst onderdeel zullen uitmaken.

Naar verwachting zal eind 2012 de nieuwe versie van de ISO 15189 officieel worden. Intussen zijn er stappen gezet om deze versie in het Nederlands te laten vertalen door het NEN.

Een overgang van de PRL naar de ISO 15189 zal uiteraard gefaseerd plaatsvinden waarbij aan alle aspecten van het accreditatieproces aandacht besteed zal worden.

Uiteraard zullen we u op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen.

Verslag 7 februari 2011.
Bijlage Verschil analyse dekkingsgraad CCKP Praktijkrichtlijn en ISO15189.
Scopes of accreditation (EA 4/17): link.
Proficiency testing activities (ILAC P9): link.
Traceability of measurement results (ILAC P10): link.
POCT (ISO 22870), deze norm is te verkrijgen bij NEN: link.

Postadres: Postbus 2768, 3500 GT UTRECHT, Telefoon: 030 - 2394500, E-mail: info@cckl.nl of contact@rva.nl
Powered by Turnaround Communicatie