English version Home  Contact  Disclaimer  Privacy Statement  Inloggen      
Nieuwsarchief

Auditoren na- en bijscholing 2011
Datum: 23-09-2011
 
De opzet van de auditoren deskundigheidsbevorderingsdagen 2011 is ook dit jaar weer analoog aan de voorgaande jaren: een interdisciplinaire aanpak, gericht op de specifieke taken van de teamleiders, vakdeskundigen en ambtelijk secretarissen. Belangrijke items zijn ISO 15189, verbetermaatregelen volgens de 4-O systematiek, het controlebezoek en het advies aan de directie. Het dagprogramma is te vinden op het auditorendeel van de site.
Postadres: Postbus 2768, 3500 GT UTRECHT, Telefoon: 030 - 2394500, E-mail: info@cckl.nl of contact@rva.nl
Powered by Turnaround Communicatie