English version Home  Contact  Disclaimer  Privacy Statement  Inloggen      
Nieuws SAN Biometrie

April 2013

De eerste Biometrie Accreditatie is een feit.
Bij de controlebeoordeling van ATAL Amsterdam eind 2012 is ter uitbreiding van de accreditatie naast de werkterreinen Medische Microbiologie en Toxicologie ook het werkterrein Biometrie onderdeel van de scope van de beoordeling. Nadat de bevindingen adequaat zijn opgelost, is in april de accreditatie toegekend.

September 2012

Eind 2011 zijn 2 proefaudits uitgevoerd en deze hebben geleid tot het vaststellen van in totaal 20 score 3 afwijkingen en 54 score 2 afwijkingen. De meest voorkomende afwijkingen betreffen:
- CCKL norm 10.4: Onderzoek en analyse (vakdeskundige beoordeling) met 21 afwijkingen,
- CCKL norm 5.3: Veiligheid met 13 afwijkingen,
- CCKL norm 6.3: Beheer, gebruik en onderhoud van goederen met 6 afwijkingen,
- CCKL norm 4.4: Opleiding en kwalificatie personeel met 5 afwijkingen.
- CCKL norm 13.1: Beheer documentatie kwaliteitssysteem met 4 afwijkingen.

I.h.a. wordt het kwaliteitssysteem gedragen door de leiding van de Afdeling Biometrie, echter in vergelijk met het laboratorium is het bij de Biometrie nog wat minder geïmplementeerd.
Op het vakinhoudelijke vlak, de implementatie en uitvoering van de functieonderzoeken conform de SAN richtlijnen, dient nog enige fine-tuning plaats te vinden.
Op het systeemtechnische vlak zijn nauwelijks bevindingen geconstateerd.

Een belangrijk punt is dat er niet geborgd is dat externe optometristen werken volgens de vigerende richtlijnen in het contract met het EDC, terwijl zij wel rapporteren via een EDC.
Daarnaast is de validatie van methoden een aandachtpunt. Een wat lastig onderwerp. Er is geen keuze uit verschillende methoden, zoals voor een labonderzoek. Hoe kan een methode gevalideerd worden. Bij longfunctie kan je denken aan standaard gassen, maar ook dit is dan weer ijken of inregelen. Mogelijk kan aan dit onderwerp meer aandacht worden besteed voor alle type apparaten bij de Biometrie. Beoordeeld kan worden of de uitvoering volgens gedetailleerde instructies plaatsvindt, zodat de resultaten reproduceerbaar zijn.

Oktober 2011

De SAN heeft in de afgelopen jaren een start gemaakt met het ontwikkelen van praktijkrichtlijnen voor biometrisch onderzoek. Naast het laboratoriumonderzoek, waarvan de kwaliteit is vastgelegd in de Landelijke Eerstelijns Samenwerkingsafspraak ‘Rationeel aanvragen van laboratoriumdoagnostiek’, ontstaan er hiermee ook standaarden voor het functieonderzoek en de beeldvormende diagnostiek.
Deze praktijkrichtlijnen sluiten aan op het CCKL kwaliteitssysteem voor medische laboratoria, zodat het totale aanbod van eerstelijns diagnostische centra in de toekomst geaccrediteerd kan worden.
Bij twee Medisch Diagnostische Centra (STAR en SALTRO) vinden proefaccreditaties plaats. Het uitgangspunt is om medio 2012 de uitbreiding van de laboratoriumaccreditatie bij andere SAN-leden te starten.
Lees het volledige artikel.
Postadres: Postbus 2768, 3500 GT UTRECHT, Telefoon: 030 - 2394500, E-mail: info@cckl.nl of contact@rva.nl
Powered by Turnaround Communicatie