English version Home  Contact  Disclaimer  Privacy Statement  Inloggen      
JACIE accreditatie

2 maart 2016

Alle lopende JACIE beoordelingen zijn nu afgerond en ook deze dossiers zijn overgedragen aan JACIE Barcelona.

Voor de actuele accreditatiestatus kunt u de JACIE website raadplegen.

2 juli 2015

Sinds de invoering van het JACIE accreditatie systeem in Nederland in 2005 vervult de RvA/CCKL de Front-office functie voor JACIE Europa, zoals destijds vastgesteld door de projectgroep JACIE implementatie in Nederland. Sinds 2008 is CCKL een onderdeel van de Raad voor Accreditatie (RvA). De RvA is bij wet aangewezen als Nationale Accreditatie Instantie conform EC Regulation No 765/2008 article 4(1).

In 2014 heeft de RvA via het Ministerie van Economische Zaken een brief ontvangen van de Europese Commissie (EC), waarin gewezen op een CE notitie “CERTIF 2012-02 REV4 – Activities of Accreditation bodies that are not accreditation”. Deze notitie beschrijft accreditatie-activiteiten gerelateerd aan beoordelingsactiviteiten welke niet leiden tot accreditatie op geharmoniseerde standaarden of te wel beoordelingsactiviteiten gerelateerd aan niet-geharmoniseerde standaarden. Aangezien de JACIE standaarden niet-geharmoniseerde standaarden zijn, betekent dit dat de RvA/CCKL alle JACIE beoordelingsactiviteiten moet beëindigen.

De RvA/ CCKL is dus genoodzaakt om de Nederlandse JACIE dossiers over te dragen aan de JACIE-Office in Barcelona. Per 1 juli 2015 heeft dit plaatsgevonden met uitzondering van de lopende beoordelingen. Deze zullen na afronding worden overgedragen.
Postadres: Postbus 2768, 3500 GT UTRECHT, Telefoon: 030 - 2394500, E-mail: info@cckl.nl of contact@rva.nl
Powered by Turnaround Communicatie