English version Home  Contact  Disclaimer  Privacy Statement  Inloggen      
Nieuws Infectiepreventie

Infectiepreventie niet onder accreditatie

Naar aanleiding van vragen van laboratoria voor Medische Microbiologie om het werkterrein infectiepreventie onder accreditatie te brengen is overleg gevoerd met de commissie kwaliteit van de NvMM.
Hieruit is voortgekomen dat de RvA/CCKL het werkterrein infectiepreventie nu niet onder accreditatie zal brengen.

Voor het werkterrein infectiepreventie bestaat de mogelijkheid om een visitatie aan te vragen. De visitatie wordt in gelijke mate gedragen en uitgevoerd door de beroepsverenigingen VHIG (Vereniging voor Hygiëne & Infectiepreventie in de Gezondheidszorg) en NVMM (Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie) die de professionals, deskundigen infectiepreventie én artsen microbioloog vertegenwoordigen die op de afdelingen Infectiepreventie werkzaam zijn.

Voor deze visitatie is een richtlijn vastgesteld als toetsingskader:
Kwaliteitsrichtlijn voor Infectiepreventie in Ziekenhuizen (KRIZ), versie 2,
vastgesteld door de ALV van resp. VHIG en NVMM d.d. november 2012.

De documenten voor de visitatie en verdere informatie kunt u vinden op de website van de NVMM http://www.nvmm.nl/.
Postadres: Postbus 2768, 3500 GT UTRECHT, Telefoon: 030 - 2394500, E-mail: info@cckl.nl of contact@rva.nl
Powered by Turnaround Communicatie