English version Home  Contact  Disclaimer  Privacy Statement  Inloggen      
Historie

Vanuit een grote betrokkenheid bij de gezondheidszorg en laboratoria in het bijzonder, hebben de oprichters van CCKL zich hard gemaakt voor kwaliteitszorg. Vanaf het begin zien zij het belang en de noodzaak van een kwaliteitssysteem, om zo goede zorg aan patiënten te garanderen. Hun doorzettingsvermogen ligt aan de basis van de huidige kwaliteitszorg en kwaliteitszorgsystemen bij laboratoria in de humane gezondheidszorg. Ook zijn zij de grondleggers van de ISO-normering op dit gebied. De door hen ontwikkelde CCKL Praktijkrichtlijn is het fundament onder deze normering. In het midden van de jaren zeventig wordt op initiatief van de toenmalige Directeur-generaal (Dr. J. Spaander) van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid een samenwerkingsverband opgezet tussen beroepsgroepen, industrie en overheid op basis van gelijkwaardigheid. Dit samenwerkingsverband leidt in 1981 tot de oprichting van de Coördinatie Commissie ter bevordering van de Kwaliteitsbeheersing van het Laboratoriumonderzoek op het gebied van de Gezondheidszorg (CCKL). Vanaf 1989 presenteert CCKL zich als de ‘koepel van de medische laboratoria'. Zij richt zich op de ontwikkeling van hulpmiddelen voor de totstandkoming van kwaliteitssystemen in de medische laboratoria. Begin jaren negentig verleent de toenmalige staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, drs. H.J. Simons, aan CCKL een subsidie. Realisatie van een nadere uitwerking van de EN-45001-criteria wordt daardoor mogelijk. In de uitwerking van deze criteria komt de specifieke situatie van de laboratoria in de gezondheidszorg tot uiting. En wel in het bijzonder op het gebied van de vereiste en aanwezige deskundigheid inzake het interpreteren van en consulteren over de uitkomsten van laboratoriumonderzoek. CCKL ontwikkelt de ‘CCKL Praktijkrichtlijn voor het opzetten van een Kwaliteitssysteem voor Laboratoria in de Gezondheidszorg' (1e druk 1991, 2e 1995, 3e 1999). Vanaf 1994 ontstaat geleidelijk aan de behoefte om de verrichte inspanningen in de laboratoria te accrediteren. In dat jaar ontstaat CCKL Test: stichting voor de erkenning van laboratoria in de gezondheidszorg. In 2001 worden CCKL en CCKL Test ondergebracht in één stichting: CCKL. De kernactiviteiten van deze stichting zijn: het fungeren als accreditatie-instantie voor laboratoria in de humane gezondheidszorg, het beheren van het accreditatiesysteem en het bevorderen van de kwaliteit van laboratoriumonderzoek in de gezondheidszorg.
Postadres: Postbus 2768, 3500 GT UTRECHT, Telefoon: 030 - 2394500, E-mail: info@cckl.nl of contact@rva.nl
Powered by Turnaround Communicatie