English version Home  Contact  Disclaimer  Privacy Statement  Inloggen      
Pijlers van kwaliteitssysteem

De belangrijkste organisatorische elementen voor een kwaliteitssysteem zijn:
  • de personele organisatie;
  • de procedures en werkvoorschriften;
  • de vastlegging van gegevens;
  • de voorzieningen;
  • de beheersing van de toegeleverde goederen en diensten;
  • de beheersing van keurings-, meet- en onderzoeksmiddelen;
  • de analyse van de monsters, zowel het voor- als natraject;
  • de documentatiebeheersing;
  • de beoordeling van het kwaliteitssysteem;
  • en de behandeling van klachten en afwijkingen.

Maar er is meer. Een kwaliteitssysteem bestaat ook uit kwaliteitsactiviteiten. Deze activiteiten richten zich op het onderhouden en instandhouden van het kwaliteitssysteem. Zo is het bijvoorbeeld goed om regelmatig te controleren of er in bepaalde situaties nog volgens de juiste procedures wordt gewerkt. Voor geaccrediteerde laboratoria stelt CCKL de eis dat zo'n controle periodiek door een onafhankelijke instantie wordt uitgevoerd. Om dit alles goed in te bedden in de organisatie is beleid noodzakelijk.

De drie pijlers van een kwaliteitssysteem zijn de organisatie (het bedrijfsvoeringsysteem), de competentie (van de beroepsbeoefenaren en het uitvoerend personeel) en de laboratoriumverrichtingen (de technische en analytische competentie).

Postadres: Postbus 2768, 3500 GT UTRECHT, Telefoon: 030 - 2394500, E-mail: info@cckl.nl of contact@rva.nl
Powered by Turnaround Communicatie