English version Home  Contact  Disclaimer  Privacy Statement  Inloggen      
Accreditatieproces

Gerelateerde download:
Accreditatie processchema

Het accreditatieproces verloopt in vier fasen:
  • registratie;
  • systeembeoordeling;
  • onderzoek ter plaatse;
  • besluitvorming.

De tweede fase is het meest bepalend voor de accreditatie. Voor deze fase is gekozen, omdat laboratoria zich in de beginfase nogal eens verkijken op de eisen. Pas na de start van het accreditatieproces realiseren klanten zich dat accreditatie waarschijnlijk nog niet haalbaar is. In die gevallen kan het accreditatieproces zonder verdere consequenties tijdelijk worden stopgezet. Het kan weer hervat worden als de situatie verbeterd is en het laboratorium naar verwachting wel voldoet aan de eisen.

De accreditatie richt zich op drie hoofdgebieden:

  • het bedrijfsvoeringsysteem: de organisatie als functionerend geheel;
  • de laboratoriumverrichtingen: de technisch/analytische competentie;
  • de beroepsinhoudelijke toetsing: de competentie van beroepsbeoefenaren.
CCKL stelt nadrukkelijk dat het medisch laboratorium een onlosmakelijk deel is van de zorgsector. Processen in relatie tot kliniek, artsaanvragers en patiënten zijn dan ook minstens zo belangrijk als interne werkprocessen. De accreditatie omvat dan ook de preanalytische, analytische en postanalytische fase van een laboratorium.
Postadres: Postbus 2768, 3500 GT UTRECHT, Telefoon: 030 - 2394500, E-mail: info@cckl.nl of contact@rva.nl
Powered by Turnaround Communicatie