English version Home  Contact  Disclaimer  Privacy Statement  Inloggen      
Criteria

CCKL toetst de kwaliteit van laboratoria aan de hand van diverse internationale normen. Het gaat om de ISO 15189, ISO 17025 en relevante paragrafen van ISO 9001 en 9002. Deze normen liggen ten grondslag aan de eigen CCKL Praktijkrichtlijn. In de CCKL Praktijkrichtlijn zijn de internationale normen en eisen nader uitgewerkt en gespecificeerd naar laboratoria in de humane gezondheidszorg. Daarbij is er specifieke aandacht voor de pré- en postanalytische fase, monsterneming, monstervoorbereiding en consultatie inzake geproduceerde uitslagen en behandelplannen. Inbedding in de Nederlandse situatie (regelgeving) geregeld.

Om de invoering van een kwaliteitssysteem volgens CCKL-normen te vergemakkelijken, hebben een aantal beroepsverenigingen modelhandboeken opgesteld. In deze boeken wordt de CCKL Praktijkrichtlijn voor diverse laboratoriumdisciplines uitgewerkt en toegespitst. Deze modelhandboeken zijn alleen via de beroepsverenigingen verkrijgbaar.

CCKL voldoet aan de eisen zoals verwoord in de ISO/IEC/ 17011 voor Conformity Assesment Bodies. Wel hanteert CCKL een afwijkende beoordelingsfrequentie die gebruikelijk is in de zorg. De afzonderlijke pijlers van een kwaliteitssysteem worden namelijk ook nog eens getoetst door middel van managementreviews, kwaliteitsbewakingprogramma's, beroepsvisitatie (intercollegiale toetsing) en opleidingsvisitatie.

De CCKL Praktijkrichtlijn is vastgesteld in samenwerking met alle laboratoriumgerelateerde beroepsverenigingen.
Het bijzondere aan de CCKL Praktijkrichtlijn is, dat het door vertegenwoordigers van alle laboratoriumdisciplines, -subdisciplines en organisaties voor externe kwaliteitsbewaking is opgesteld. Deze disciplineoverstijgende aanpak, een Engelse vertaling in opdracht van de World Health Organization (WHO) en een Franse vertaling hebben gezorgd voor een brede acceptatie van de CCKL Praktijkrichtlijn binnen Europa. CCKL en de CCKL Praktijkrichtlijn zijn internationaal bekende begrippen geworden, waarnaar in verschillende Europese landen verwezen wordt bij het ontwikkelen van kwaliteitsbeleid voor medische laboratoria.

Bestelinstructie CCKL praktijkrichtlijn IV (2005)

Postadres: Postbus 2768, 3500 GT UTRECHT, Telefoon: 030 - 2394500, E-mail: info@cckl.nl of contact@rva.nl
Powered by Turnaround Communicatie