English version Home  Contact  Disclaimer  Privacy Statement  Inloggen      
Registratie

Gerelateerde download:
Registratieformulier
Registratieformulier B01 Nevenlocaties
Registratieformulier B02 Apotheek
Registratieformulier B03 Genetica
Registratieformulier B04 Immunologie
Registratieformulier B05 IFV/Semenbank
Registratieformulier B07 Klinische Chemie
Registratieformulier B08 Microbiologie
Registratieformulier B09 Pathologie
Registratieformulier B10 Trombosedienst
Registratieformulier B11 Biometrie

Het accreditatieproces begint met het invullen van een aanvraag- en registratieformulier. Dat kan bij CCKL opgevraagd of via deze website gedownload worden. Meestal wordt een aanvraag ruim een jaar van tevoren ingediend door de professioneel eindverantwoordelijke van een laboratorium. De registratie heeft een maximale geldigheidsduur van twee jaar.

Op het formulier moet uitvoerige informatie verstrekt worden over laboratorium, organisatie, medewerkers, apparatuur en werkgebied. Ook wordt geïnformeerd naar het kwaliteitshandboek. Verder moeten de werkterreinen en het technisch kunnen van het laboratorium worden gespecificeerd aan de hand van een lijst werkzaamheden en verrichtingen. Door deze specificatie krijgt CCKL vooraf voldoende inzicht in de organisatie en locaties van het laboratorium.

Als sprake is van een groot pakket zeer uiteenlopende verrichtingen, dan is het niet praktisch om een lijst te maken van alles wat het laboratorium onderneemt. In dat geval is het handiger de omvang van het werkterrein te definiëren in termen van het type verrichtingen dat gedaan wordt. Of de verrichtingen in te delen in groepen. Aangezien CCKL een erkenning verleent voor een specifiek werkterrein, zullen in deze situaties vakdeskundigen bepalen of een laboratorium een representatief gedeelte van het werkterrein uitvoert. Voor dat specifieke terrein wordt dan erkenning verleend.

Alle informatie bij elkaar geeft een goede indicatie van de situatie in het betreffende laboratorium. Afhankelijk van de bevindingen gaat CCKL over tot een systeembeoordeling.

Postadres: Postbus 2768, 3500 GT UTRECHT, Telefoon: 030 - 2394500, E-mail: info@cckl.nl of contact@rva.nl
Powered by Turnaround Communicatie