English version Home  Contact  Disclaimer  Privacy Statement  Inloggen      
Systeembeoordeling

Gerelateerde download:
Globale activiteiten systeembeoordeling

Bij een systeembeoordeling beoordeelt CCKL het operationele kwaliteitssysteem aan de hand van het kwaliteitshandboek en andere documenten. Deze beoordeling start drie maanden voor de opgegeven datum dat de instelling dacht gereed te zijn voor accreditatie. Voor het onderzoek kan het noodzakelijk zijn dat aanvullende informatie wordt opgevraagd bij de instelling.

Het doel van een systeembeoordeling is te toetsen of de instelling gereed is voor een beoordelingsonderzoek ter plaatse. Het onderzoek dient tevens om vast te stellen welke werkterreinen geaccrediteerd moeten worden. Afhankelijk van de omvang van de aanvraag wordt beslist wanneer de eigenlijke beoordeling zal plaatsvinden, hoe lang deze zal duren en welke vakdeskundigen er nodig zijn. De globale activiteiten die behoren bij een systeembeoordeling vindt u in de downloadsectie.

De systeembeoordeling moet binnen zes weken afgerond zijn. Het besluit van CCKL zal vervolgens aan het laboratorium worden meegedeeld en er zal toegelicht worden of het onderzoek ter plaatse zal plaatsvinden. Afhankelijk van de bevindingen zijn er drie varianten mogelijk:

  • goed, de definitieve beoordeling kan plaatsvinden op het afgesproken tijdstip;
  • goed, mits voor de definitieve beoordeling ter plaatse bepaalde zaken in orde zijn gemaakt;
  • niet goed, de definitieve beoordeling kan vooralsnog niet plaatsvinden omdat teveel zaken niet goed geregeld zijn. Het laboratorium krijgt hiervan een rapport.
Postadres: Postbus 2768, 3500 GT UTRECHT, Telefoon: 030 - 2394500, E-mail: info@cckl.nl of contact@rva.nl
Powered by Turnaround Communicatie