English version Home  Contact  Disclaimer  Privacy Statement  Inloggen      
Herbeoordeling

Nadat het accreditatieproces is afgrond, vraagt kwaliteitszorg blijvende aandacht. Laboratoria moeten het kwaliteitssysteem instandhouden en verder verbeteren. Daarnaast zijn ze verplicht regelmatig aan kwaliteitsbewakingsprogramma’s deel te nemen. Deze worden door verschillende landelijke stichtingen georganiseerd. Ook moet deelgenomen worden aan visitaties van de eigen beroepsverenigingen.

Iedere drie tot vier jaar controleert CCKL opnieuw of een laboratorium nog voldoet aan de eisen zoals die gesteld zijn bij de accreditatie. Het kan zijn dat een laboratorium bij zo’n herbeoordeling extra werkterreinen en verrichtingen wil aandragen voor accreditatie. Dat kan. CCKL beoordeelt deze dan gelijk aan alle andere eerste accreditaties. Voor de eerder geaccrediteerde werkterreinen en verrichtingen vindt alleen een herbeoordeling plaats.

Postadres: Postbus 2768, 3500 GT UTRECHT, Telefoon: 030 - 2394500, E-mail: info@cckl.nl of contact@rva.nl
Powered by Turnaround Communicatie