English version Home  Contact  Disclaimer  Privacy Statement  Inloggen      
Tarieven

CCKL hanteert een algemeen dagtarief per medewerker die op de auditdag is ingezet. Een medewerker kan zijn: een teamleider, vakdeskundige of ambtelijk secretaris. Ter ondersteuning van de teamleider wordt standaard een Ambtelijk Secretaris toegevoegd aan het auditteam.

Accreditatie registratie en systeembeoordeling
Instellingen ontvangen voor de registratiegelden alle relevante inschrijvingsdocumentatie en andere publicaties van CCKL. Daarnaast worden de voorbereiding, de systeembeoordeling en de rapportage met dit geld bekostigd. De registratie is twee jaar geldig.

Beoordelingsonderzoek ter plaatse
Voor het beoordelingsonderzoek wordt het aantal medewerkersdagen in rekening gebracht op basis van nacalculatie. Voordat het onderzoek wordt uitgevoerd, wordt het laboratorium geïnformeerd over de inzet van het aantal medewerkers c.q. dagen. Voor de voorbereiding en de rapportage van de audit worden geen kosten in rekening gebracht. De beoordelingskosten van het eerste onderzoek gelden als contributie voor het eerste jaar en dienen te worden voldaan na het beoordelingsbezoek.

Jaarlijkse contributie
De jaarlijkse contributie gaat in op de dag dat het beoordelingsonderzoek ter plaatse is uitgevoerd en wordt bepaald door de grootte van het auditteam. Gedurende vier jaar ligt het contributiebedrag vast. Dit wordt per kalenderjaar in januari verrekend. Het contributiebedrag wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van de inflatie. Indien de accreditatie in de loop van het jaar beëindigd wordt, vindt er geen restitutie van de contributie plaats.

Herbeoordelingen en Controlebezoeken
Bij de contributie zijn herbeoordelingen en reguliere controlebezoeken inbegrepen. De hoogte van de contributie kan het vijfde jaar wijzigen op basis van het nieuw aantal ingezette medewerkers bij de herbeoordeling. Derhalve kan het vijfde jaar een naheffing worden gestuurd op basis van deze nacalculatie. Indien een extra auditbezoek wordt uitgevoerd (buiten de normale beoordelingsfrequentie van 1 x per 2 jaar) dan worden hiervoor eenmalige extra kosten in rekening gebracht tegen het algemene dagtarief.

Geldigheidsduur accreditatie
De accreditatie is voor vijf jaar geldig, tenzij een kortere periode wordt overeengekomen met de instelling. De contributie is gebaseerd op een frequentie van eens in de vier jaar een herbeoordeling en eens in de vier jaar een controlebezoek (dus 1 x per 2 jaar een auditbezoek).

Kosten in geval van annuleren van beoordelingen
Indien een beoordeling die door CCKL schriftelijk aan de instelling is bevestigd, door de instelling wordt geannuleerd, worden kosten in rekening gebracht.

Ingelijst accreditatiebewijs
Na accreditatie wordt bij de eerste beoordeling één ingelijst accreditatiebewijs per erkend laboratorium verstrekt. Extra ingelijste exemplaren zijn tegen kostprijs verkrijgbaar.

Bijlagen accreditatiebewijs
Na accreditatie wordt één gelamineerd exemplaar van het accreditatiebewijs, inclusief bijlagen, verstrekt in het Nederlands en in het Engels ten behoeve van klanten, aanvragers, trials en onderzoek. Extra exemplaren zijn tegen betaling verkrijgbaar.

De actuele tarievenlijst is te vinden in de downloadsectie.

Postadres: Postbus 2768, 3500 GT UTRECHT, Telefoon: 030 - 2394500, E-mail: info@cckl.nl of contact@rva.nl
Powered by Turnaround Communicatie