English version Home  Contact  Disclaimer  Privacy Statement  Inloggen      
Auditteams

De beoordelingsonderzoeken ter plaatse worden uitgevoerd door een auditteam. Dit team bestaat uit een teamleider en minimaal één vakdeskundige. Het aantal vakdeskundigen hangt af van het aantal vakgebieden waarvoor het laboratorium accreditatie aanvraagt. Vakdeskundigen zijn mensen uit de praktijk met een specifieke expertise op het gebied waarvoor een laboratorium geaccrediteerd wil worden. De leden van het auditteam worden ook wel auditoren genoemd.

De auditor zal ter plekke waarnemen of het kwaliteitssysteem voldoet aan de gestelde normen en of het operationeel is conform de kwaliteitsdocumentatie. Hij moet zich een algemene indruk vormen van de bekwaamheid van de werkplek of afdeling. Dit kan door het waarnemen van verrichtingen, interviews met de leiding en het personeel en het bekijken van de kwaliteitsdocumentatie. Het onderzoek – de audit – gebeurt op een onafhankelijke manier. De auditoren garanderen dit en zijn zelf niet betrokken bij het desbetreffende laboratorium.

De auditors van CCKL worden opgeleid door middel van een training Kwaliteits- en Beoordelingsdeskundige. Deze training kent geen open inschrijving. Aanmeldingen en voordrachten verlopen via de beroepsverenigingen. Verder worden auditoren geacht auditorbijeenkomsten bij te wonen.

Postadres: Postbus 2768, 3500 GT UTRECHT, Telefoon: 030 - 2394500, E-mail: info@cckl.nl of contact@rva.nl
Powered by Turnaround Communicatie