English version Home  Contact  Disclaimer  Privacy Statement  Inloggen      
Commissies & Werkgroepen

CCKL kent enkele colleges van deskundigen die het bestuur adviseren over het interpreteren en toepassen van opgestelde toetsingscriteria. De belangrijkste werkgroep en commissies zijn:
 • Beleidsadviescommissie Accreditatiezaken (BAZ).

  Deze commissie fungeert als college van deskundigen en heeft als hoofdtaak het periodiek uitbrengen van een nieuwe editie van de CCKL Praktijkrichtlijn. Daarnaast wordt het bestuur van CCKL gevraagd en ongevraagd geadviseerd over bijvoorbeeld accreditatiecriteria, problematiek van kleinere laboratoria, terminologie van werkgebieden, nationale en internationale documenten en beleidsontwikkeling.

 • Commissie van Deskundigen JACIE

  De doelstelling van de Commissie van Deskundigen (CvD) is de afstemming tussen de diverse normenkaders binnen Nederland en JACIE. De CvD bestaat uit leden die afgevaardigden zijn van de verschillende belangenorganisaties op het terrein van de Stamceltransplantatie, en als deskundige op dit terrein beschouwd mogen worden conform het gestelde in het Businessplan implementatie JACIE in Nederland (december 2005): vertegenwoordigers van CCKL, NIAZ, ISO 9000, HOVON, SKION, WSN en WHN, de JACIE National Representative, een leeslid van de IGZ en van VWS. De CvD kan, indien gewenst, belanghebbenden c.q. experts als waarnemer uitnodigen.

 • Adviespanels

  Vanaf 2008 gaat de RvA werken met Adviespanels. Deze panels bieden de RvA de mogelijkheid om op een vernieuwende manier input te verzamelen van de stakeholders en tegelijkertijd aan hen horizontale verantwoording af te leggen. De bijeenkomsten met de panels zullen een open karakter hebben. De directie kan advies inwinnen op geagendeerde punten en de panelleden kunnen zelf ook thema’s en onderwerpen agenderen

 • Gebruikersraad

  De Gebruikersraad, die is ingesteld in 2003 en die statutair is verankerd, bestaat uit vertegenwoordigers van directe RvA-klanten, ook wel gebruikers genoemd. Het De Raad van Toezicht ontvangt de notulen van de vergadering, zodat zij opmerkingen en kanttekeningen van gebruikers in het beleid kan betrekken.
  Samenstelling:
  - ir. J.C. van der Poel, voorzitter
  - Th.J.W. Cieremans, VOC
  - dr. P.G.M. Hesselink, FeNeLab
  - ir. M.J.J. Vernooij, Kalibratielaboratoria
  - R. Veerman, VEROCOG
  - drs. P. Coevert, VOC
  - dr. C. de Ruiter, manager accreditatieproces (RvA)
Postadres: Postbus 2768, 3500 GT UTRECHT, Telefoon: 030 - 2394500, E-mail: info@cckl.nl of contact@rva.nl
Powered by Turnaround Communicatie