English version Home  Contact  Disclaimer  Privacy Statement  Inloggen      
Deelnemersraad

De deelnemersraad fungeert als klankbord en adviesorgaan voor het bestuur van de RvA. In de raad hebben de volgende instanties zitting:

CLB Centraal Laboratorium Bloedtransfusie
DIAGNED Diagnostica Associatie Nederland
FNT Federatie van Nederlandse Trombosediensten
KLEM Vereniging van Klinisch Embryologen
NVKC Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie
NVK-FAZ Nederlandse Vereniging voor Klinische Farmaceutische Analisten in Ziekenhuisapoth.
NVML Nederlandse Vereniging voor Biomedische Laboratoriummedewerkers
NVMM Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie
NVP Nederlandse Vereniging voor Parasitologie
NVVI Nederlandse Vereniging voor Immunologie
NVVP Nederlandse Vereniging voor Pathologie
NVZA Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuis Apothekers
RIVM Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu
SKMI Stichting kwaliteitsbewaking medische microbiologie
SKML Stichting Kwaliteitsbewaking Medische Laboratoriumdiagnostiek
VAL Vereniging artsen voor Laboratoriumdiagnostiek
VAP Vereniging Analisten Pathologie
VHL Vereniging Hematologisch Laboratoriumonderzoek
VKGL Vereniging Klinisch Genetische Laboratoriumdiagnostiek

Via de button Contact kunt u met deze deelnemers contact zoeken.

Postadres: Postbus 2768, 3500 GT UTRECHT, Telefoon: 030 - 2394500, E-mail: info@cckl.nl of contact@rva.nl
Powered by Turnaround Communicatie