English version Home  Contact  Disclaimer  Privacy Statement  Inloggen      
Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht ziet erop toe dat de doelstellingen van de RvA door de directie worden gerealiseerd. De Raad van Toezicht is zo samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan uitvoeren. Leden worden geselecteerd op basis van competentie, onafhankelijkheid en onpartijdigheid. Binnen de Raad van Toezicht zijn bij voorkeur de volgende achtergronden aanwezig:

 • Bedrijfsleven
 • Overheid
 • Research/technologie
 • Zorg/medisch
 • Voedsel en waren
 • Kwaliteit
Persoonlijke eigenschappen waaraan belang wordt gehecht:
 • Brede kennis van en ervaring met professionele organisaties
 • Kunnen adviseren en stimuleren
 • Objectief/afstandelijk
 • Integriteit en verantwoordelijkheidsgevoel
 • Onafhankelijke kritische instelling
 • Een evenwichtig oordeel kunnen geven
De Raad van Toezicht is te vergelijken met de Raad van Commissarissen van een commerciële instelling.

Samenstelling:

 • drs. E.H.T.M. Nijpels (voorzitter)
 • drs. G.H.W. Baalhuis
 • dr. P.C.M. Bartels
 • dr. A.G.M. Buiting
 • dr. S.A. Hertzberger
 • ing. J. Visser
 • ir. E.D. Wiebes
Postadres: Postbus 2768, 3500 GT UTRECHT, Telefoon: 030 - 2394500, E-mail: info@cckl.nl of contact@rva.nl
Powered by Turnaround Communicatie