English version Home  Contact  Disclaimer  Privacy Statement  Inloggen      
College van Beroep

Het College van Beroep is belast met het doen van een uitspraak op het beroep van een belanghebbende tegen alle beslissingen of maatregelen van de RvA, waartegen op basis van de Statuten van de RvA beroep open staat. Het college bestaat uit drie leden.De voorzitter en de leden worden door de Raad van Toezicht van de RvA benoemd. De voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter moeten een academische studie Nederlands recht hebben afgerond (meester in de rechten / master) en bij voorkeur lid zijn van de rechterlijke macht. Tenminste één lid moet een functie in het bedrijfsleven vervullen en kennis hebben van kwaliteitssystemen.

Samenstelling:
  • mr. dr. P.A. Huidekoper (voorzitter)
  • mr. L.A.F.M. Kerklaan
  • mr. drs. R. Prakke-Nieuwenhuizen LL.M
  • Postadres: Postbus 2768, 3500 GT UTRECHT, Telefoon: 030 - 2394500, E-mail: info@cckl.nl of contact@rva.nl
    Powered by Turnaround Communicatie