English version Home  Contact  Disclaimer  Privacy Statement  Inloggen      
Samenwerkingsverbanden

CCKL werkt samen met de Raad voor Accreditatie. Net als CCKL houdt deze instantie zich bezig met de accreditatie van laboratoria. CCKL richt zich specifiek op medische laboratoria in de humane gezondheidszorg. De Raad voor Accreditatie is werkzaam op alle andere gebieden. Op verzoek van een laboratorium voeren beide organisaties een gezamenlijke beoordeling uit. Deze beoordeling leidt dan tot accreditatie door zowel CCKL als de Raad voor Accreditatie.

Nederlands Instituut voor Accreditatie van Ziekenhuizen

Het Nederlands Instituut voor Accreditatie van Ziekenhuizen (NIAZ) is nog een instantie waarmee CCKL samenwerkt. Dit instituut erkent ziekenhuizen of onderdelen van ziekenhuizen. Het NIAZ accepteert de accreditaties die zijn verleend door CCKL. Dat betekent dat een laboratorium niet nog een keer beoordeeld hoeft te worden door het NIAZ. Hooguit zal het NIAZ de raakvlakken van het laboratorium met het ziekenhuis nog toetsen.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is ook een orgaan waar CCKL veel mee te maken heeft. En dan specifiek met de Inspectie van de Gezondheidszorg. Deze inspectie houdt in opdracht van de Nederlandse staat toezicht op de gezondheidszorg. Bij geaccrediteerde instellingen kan het toezicht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg wat meer op afstand plaatsvinden. Dit wordt wel ‘toezicht op toezicht' genoemd.
De Inspectie treedt vooral op bij calamiteiten en thematisch onderzoek. Ook is het voor sommige laboratoria noodzakelijk een vergunning te hebben van de Inspectie, bijvoorbeeld in een apotheek of IVF-kliniek. Deze centra dienen dan naast de CCKL-eisen te voldoen aan onder andere de GMP Z-normen en de GLP-normen.

Federatie Nederlandse Trombosediensten

Er is een nauw samenwerkingsverband met de Federatie Nederlandse Trombosediensten (FNT). Zowel medische laboratoria als trombosediensten, danwel een combinatie hiervan, worden geaccrediteerd volgens de ISO 15189 zoals die uitgewerkt is in de CCKL Praktijkrichtlijn en de Trombosedienst Accreditatie Beleidscommissie (TAB)-richtlijn.

Postadres: Postbus 2768, 3500 GT UTRECHT, Telefoon: 030 - 2394500, E-mail: info@cckl.nl of contact@rva.nl
Powered by Turnaround Communicatie