English version Home  Contact  Disclaimer  Privacy Statement  Inloggen      
Contact

RvA - Unit Zorg (CCKL)

Bezoekadres:
Daalseplein 101, 3511 SX UTRECHT

Postadres:
Postbus 2768, 3500 GT UTRECHT

Email: info@cckl.nl of contact@rva.nl

Telefoon: 030 – 23 94 500


Medewerkers en hun contactgegevens zijn weergeven in de RvA organisatiestructuur - Unit Zorg.


CLB Centraal Laboratorium Bloedtransfusie www.sanquin.nl
DIAGNED Diagnostica Associatie Nederland www.diagned.nl
FNT Federatie van Nederlandse Trombosediensten www.fnt.nl
KLEM Vereniging van Klinisch Embryologen www.embryologen.nl
NVKC Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie www.nvkc.nl
NVK-FAZ Nederlandse Vereniging voor Klinische Farmaceutische
Analisten in Ziekenhuisapoth.
www.nvkfaz.ziekenhuis.nl
NVML Nederlandse Vereniging voor
Biomedische Laboratoriummedewerkers
www.nvml.nl
NVMM Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie www.nvmm.nl
NVP Nederlandse Vereniging voor Parasitologie www.parasitologie.nl
NVVI Nederlandse Vereniging voor Immunologie www.med.rug.nl/nvvi
NVVP Nederlandse Vereniging voor Pathologie www.pathology.nl
NVZA Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuis Apothekers www.nvza.nl/kr_nvza
RIVM Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu www.rivm.nl
SKML Stichting Kwaliteitsbewaking Medische Laboratoriumdiagnostiek www.skml.nl
VAL Vereniging artsen voor Laboratoriumdiagnostiek www.labarts.nl
VAP Vereniging Analisten Pathologie www.pathweb.nl
VHL Vereniging Hematologisch Laboratoriumonderzoek www.de-vhl.nl
VKGL Vereniging Klinisch Genetische Laboratoriumdiagnostiek www.vkgl.nl
Postadres: Postbus 2768, 3500 GT UTRECHT, Telefoon: 030 - 2394500, E-mail: info@cckl.nl of contact@rva.nl
Powered by Turnaround Communicatie