English version Home  Contact  Disclaimer  Privacy Statement  Inloggen      
Overzicht accreditaties

Gerelateerde download:
JACIE accreditatiestatus NL

In tabelvorm vindt u alle geaccrediteerde instellingen op rij. U kunt selecteren op instellingsnaam of op accreditatienummer.

De geldigheid en de scope van de accreditatie wordt zichtbaar indien een instelling wordt geopend. De scope is vermeld onder werkterrein.
Voor een beschrijving van de scopes klikt u hier

update 26 juni 2019

- Transitie CCKL-PRL naar ISO 15189:2012, geaccrediteerde instellingen:
Indien een laboratorium de Transitie beoordeling, van de CCKL-PRL naar ISO 15189:2012, heeft ondergaan en de accreditatie is toegekend, kunt u dit laboratorium inclusief scope vinden bij nieuwe accreditaties op de RvA website of op instelling.

De CCKL-accreditatie van het betreffende laboratorium is vrijwillig ingetrokken.

- CCKL-PRL geaccrediteerde instellingen:

Acc_nrInstellingLaboratorium

Zie M278

Academisch Medisch Centrum, AMSTERDAM

Laboratorium van de Apotheek
Zie RvA M278 (www.rva.nl)

Zie M154

Academisch Medisch Centrum, AMSTERDAM

Laboratorium Genetische Metabole Ziekten
Zie RvA M154 (www.rva.nl)

Zie M279

Academisch Medisch Centrum, AMSTERDAM

Afdeling Pathologie
Zie RvA M279 (www.rva.nl)

Zie M269

Alrijne Ziekenhuis, LEIDERDORP

Afdeling Pathologie
Zie RvA M269 (www.rva.nl)

Zie M086

Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, NIJMEGEN

Streeklaboratorium voor de Volksgezondheid, afdeling Medisch Microbiologie en Infectieziekten
Zie RvA M086 (www.rva.nl)

Zie M284

Deventer Ziekenhuis, DEVENTER

Laboratorium voor Klinische Pathologie
Zie RvA M284 (www.rva.nl)

Zie M235

Groene Hart Ziekenhuis, GOUDA

Medische Microbiologie
Zie RvA M235 (www.rva.nl)

Zie M186

Jeroen Bosch Ziekenhuis, `s-HERTOGENBOSCH

Regionaal Laboratorium voor Medische Microbiologie en Infectiepreventie
Zie RvA M186 (www.rva.nl)

Zie M243

Maasstad Ziekenhuis, ROTTERDAM

Laboratorium Medische Microbiologie
Zie RvA M243 (www.rva.nl)

Zie M286

Maasstad Ziekenhuis, ROTTERDAM

Afdeling Klinische Pathologie
Zie RvA M286 (www.rva.nl)

Zie M282

Pathologie Friesland, LEEUWARDEN

Klinische Pathologie
Zie RvA M282 (www.rva.nl)

Zie M030

Radboud universitair medisch centrum, NIJMEGEN

Afdeling Lboratoriumgeneeskunde, Laboratorium voor Diagnostiek (RLD)
Zie RvA M030 (www.rva.nl)

Zie M172

Regionaal Laboratorium Medische Microbiologie RLM, DORDRECHT/GORINCHEM

Regionaal Laboratorium Medische Microbiologie
Zie RvA M172 (www.rva.nl)

Zie M039

Rijnstate, ARNHEM

Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium
- Locatie Rijnstate, ARNHEM
- Locatie Rijnstate, ZEVENAAR
- Locatie Rijnstate, VELP
Zie RvA M039 (www.rva.nl)

Zie M285

Spaarne Gasthuis, HOOFDDORP

Klinische Pathologie
Zie RvA M285 (www.rva.nl)

Zie M232

Stg. Meander Medisch Centrum, AMERSFOORT

Laboratorium voor Medische Microbiologie en Medische Immunologie
Zie RvA M232 (www.rva.nl)

Zie M281

Stg. Meander Medisch Centrum, AMERSFOORT

Klinische Pathologie
Zie RvA M281 (www.rva.nl)

Zie M283

Stg. Zaans Medisch Centrum, ZAANDAM

Klinisch Chemisch Laboratorium
Zie RvA M283 (www.rva.nl)

Zie M225

U-Diagnostics B.V., UTRECHT

Laboratorium
Zie RvA M225 (www.rva.nl)

Zie M219

Universitair Medisch Centrum Utrecht, UTRECHT

Klinisch Farmaceutisch en Toxicologisch Laboratorium
Zie RvA M219 (www.rva.nl)

Zie M071

Westfries Gasthuis, HOORN

Klinisch Chemisch Laboratorium en Trombosedienst
Zie RvA M071 (www.rva.nl)

Zie M093

Ziekenhuis Nij Smellinghe, DRACHTEN

Medisch Laboratorium en Trombosedienst
Zie RvA M093 (www.rva.nl)

Zie M289

Ziekenhuis St Jansdal, HARDERWIJK

Medische Microbiologie
Zie RvA M289 (www.rva.nl)

zie M199

Zuyderland Medisch Centrum (locatie Heerlen), HEERLEN

Afdeling Medische Microbiologie
Zie RvA M199 (www.rva.nl)
Postadres: Postbus 2768, 3500 GT UTRECHT, Telefoon: 030 - 2394500, E-mail: info@cckl.nl of contact@rva.nl
Powered by Turnaround Communicatie